exec.library by Cosmos

Od wersji 45.25.18 exec pozbawiony został wszystkich dodawanych do tej pory łatek dla procesora 68060 (m.in. CopyMemQuick060), ponieważ zostały one wbudowane w biblioteki 68060.library ver. 46.20 (dla kart Blizzard) oraz 68060.library ver. 66.16 (dla kart Apollo) i niepotrzebnie by się dublowały.
Użytkownicy innej biblioteki od powyższych np. 68060.library ver. 43.5 z pakietu MMUlib mogą nadal używać łatki przyspieszającej dwie funkcje biblioteki exec „CopyMem” oraz „CopyMemQuick” autora Matt Hey: Patch CopyMem/Quick for 68060(040) v1.1
Analogicznie w przypadku używania „biblioteki procesora” 68060.library ulepszonej przez Cosmos łatka ta staje się zbędna i jeśli mamy ją w sekwencji startowej musimy się jej pozbyć.

 

exec.library v45.25.30
– added 1 Mb Kickstart support for the GVP Turbo+ Jaws

 

exec.library v45.25.29 (15.08.2016)
– put back the R_AllocPooled & F_FreePooled from the oryginal 45.20 and optimization

(powrót do oryginalnych funkcji 45.20 i ich ponowna optymalizacja ponieważ dema grupy Elude nie zwracały pamięci RAM)

 

exec.library v45.25.28 (15.02.2015)
– fix a little trouble with the Fpu : Fusion is working fine now
– fix bug in the autovec

Naprawione dwa wykryte przeze mnie błędy:
1. błąd uniemożliwiający pracę z emulatorem Fusion (występujący od wersji 45.23.28 do 45.25.28)
Było to spowodowane dwoma wersjami funkcji z koprocesorem i bez: R_RemTask_FPU, R_RemTask_noFPU, które zostały spowrotem zastąpione jedną RemTask.

[15.02.2015]
2.
błąd w „autovec” uniemożliwiający włączenie się dem grupy Elude „Serenity” oraz „Soliloquy” (występujący od wersji 45.25.20 do 45.25.28)
[15.02.2015]

 

 

exec.library v45.25.28 (10.2014)
 – 040/060 adapter code is fixed

exec.library v45.25.27
 – with a better R_AllocPooled

exec.library v45.25.26
 – all 68000/010 code removed
– disable 060 fpu for the 040/060 adapter (SpeedGeek)
– R_AllocPooled optimized
– R_FreePooled optimized
– many functions turned to 020+ only

exec.library v45.25.25 (03.09.2014)
– Big cleanup, all 68000/010 code removed !

exec.library v45.25.24 (02.09.2014)
– R_FreePooled optimized

exec.library v45.25.23 (01.09.2014)
– R_AllocPooled optimized

exec.library v45.25.22 (31.08.2014)
– bugfix 2 functions : R_AllocPooled & R_FreePooled… (usunięty problem z ram-handler 44.24 wolne usuwanie plików z RAM Disk)


Deletion the v45.25.20 and v45.25.21
: no real change into these two versions…


exec.library v45.25.21
(07.07.2014)
– poprawiony błąd (który posiadały wersje od 45.25.15 – 45.25.20).
Gdy zbudowałem CustomROM (programem Remus) razem z tym execiem, przy włączaniu niektórych programów np. HDtoolBox, MiamiDX, Scout-menu-System następowało zawieszenie się ich i pojawiał się błąd #8000000A

exec.library v45.25.20 (Work in progress)
– with the autovec a very little bit faster !

exec.library v45.25.19 (Work in progress)
– with correct date and I missed some code from IntAckFix

exec.library v45.25.18 (Work in progress)

– fix a small bug in R_AllocMem
– fix R_AddTask
– another & better MMU detection method
– IntAckFix included (Bert Jahn) http://aminet.net/package/util/boot/BK_IntAckFix
– ultrafast autovec
– removed all 060 stuff because now into the 68060.library

exec.library v45.25.17 (Work in progress)
– fix a small bug in R_AllocMem
– Another & better MMU detection method

I’ll create :
R_CopyMem_020
R_CopyMemQuick_020
R_CopyMem_030
R_CopyMemQuick_030
with filled unrolled loops code cache for maximum speed !


exec.library v45.25.15 WIP
– v45.24 to v45.25
– All functions and tables %0x00 aligned to keep 68000/010 happy
– Added 68060 detection
– AFF_68060 flag set into AttnFlags if 060 detected
– OCS/ECS/AGA/Akiko/A3000/A4000D detection added in the new ([4.w],ModelFlags)
– One bit reserved into ModelFlags for the future Natami
– One bit reserved into ModelFlags for the future FPGAArcade
– MMU020 bit flags added into AttnFlags if 020 with external MMU detected
– MMU030 bit flags added into AttnFlags if 030 with MMU detected
– MMU040 bit flags added into AttnFlags if 040/040LC detected
– One bit reserved into AttnFlags for the future 68050
– Small start delay added for some fast accelerator boards (ACA630…)
– R_AllocPooled optimised
– R_CopyMem_020 if 020/030/040 detected
– R_CopyMemQuick_020 if 020/030/040 detected
– R_Dispatch_060 if 060 detected
– R_FreePooled optimised
– R_Launch_060 if 060 detected
– R_Supervisor_060 if 060 detected
– R_Switch_060 if 060 detected

Still not working on A600 : I need to find another way to detect this model…
These new 060 special functions are not activated because of the Blizzard and Apollo 060 firmware (27C256 Plcc & 27C010 Dip), but the code is into this new version
Added ModelFlags : exec.library know now the Amiga Classic model. Others future romable libraries will need this feature…

 

exec.library v45.24

– v45.23 to v45.24
– fix R_AddIntServer (reported by Christof Kass)
– fix R_Cause
– All new AVL_ fonctions from V45.20 BB2 removed
– R_AddDevice_040 if 040+ detected
– R_AddIntServer_040 if 040+ detected
– R_AddLibrary_040 if 040+ detected
– R_AddResource_040 if 040+ detected
– R_AddSemaphore optimised again
– R_AllocEntry optimised again
– R_AllocPooled (Kickstart 3.1)
– R_CreateMsgPort optimised
– R_Deallocate optimised again
– R_DeletePool optimised
– R_FreePooled (Kickstart 3.1)
– R_InitCode optimised
– R_PutMsg optimised
– R_ReleaseSemaphore optimised
– R_RemTask_FPU optimised
– R_RemTask_noFPU optimised
– R_SetExcept optimised
– R_SetFunction optimised
– R_SetIntVector_040 if 040+ detected
– R_SetSignal optimised
– R_SetTaskPri optimised
– R_Signal optimised
– R_StackSwap optimised
– R_SumLibrary optimised again
– R_SumKickData optimised
– R_Switch_FPU optimised again
– R_Switch_noFPU optimised again
– R_TaggedOpenLibrary optimised

exec.library v45.23
– v45.22 to v45.23
– ‚3.9.1 Rom 45.057’ to ‚3.9.1 Rom 45.074’
– exec.library 81% PC relatif
– rom checksum removed
– exec.library able to start at any memory address now
– Quantum & Elapsed at 2
– R_AddIntServer optimised
– R_AllocAbs optimised
– R_AllocEntry optimised
– R_AllocMem optimised
– R_AvailMem optimised
– R_Cause optimised
– R_CacheClearE if 000/010 detected
– R_CacheClearE_020 optimised if 020 detected
– R_CacheClearE_030 optimised if 030 detected
– R_CacheClearE_040 optimised if 040 detected
– R_CacheClearU if 000/010 detected
– R_CacheClearU_020 optimised if 020 detected
– R_CacheClearU_030 optimised if 030 detected
– R_CacheClearU_040 optimised if 040 detected
– R_CacheControl if 000/010 detected
– R_CacheControl_020 optimised if 020 detected
– R_CacheControl_030 optimised if 030 detected
– R_CacheControl_040 optimised if 040 detected
– R_CachePreDMA in the jmptable if 000/010/020 detected
– R_CachePreDMA_030 optimised if 030 detected
– R_CachePreDMA_040 if 040 detected
– R_ColdReboot if 000 detected
– R_ColdReboot_010 if 010/020/030 detected
– R_ColdReboot_040 if 040 detected
– R_CopyMem_060 using move16 if 060 detected (Matthew Hey)
– R_CopyMemQuick_060 using move16 if 060 detected (Matthew Hey)
– R_CreatePool optimised
– R_Deallocate optimised
– R_DeletePool optimised
– R_Dispatch_FPU optimised if 881+ detected
– R_Dispatch_noFPU optimised if 881+ not detected
– R_Exception optimised if 000 detected
– R_Exception_010 optimised if 010+ detected
– R_ExtFunc in the jmptable
– R_Expunge in the jmptable
– R_FreeEntry optimised
– R_FreeMem optimised
– R_GetMsg optimised
– R_InitResident optimised
– R_InitStruct optimised
– R_MakeFunctions optimised
– R_MakeLibrary optimised
– R_ObtainQuickVector in the jmptable
– R_Procure optimised
– R_PutMsg optimised
– R_RemIntServer optimised
– R_ReplyMsg optimised
– R_SetIntVector optimised
– R_SumLibrary optimised
– R_TypeOfMem optimised
– SoftInt2 optimised
– R_Switch_FPU optimised if 881+ detected
– R_Switch_noFPU optimised if 881+ not detected
– R_Vacate optimised
– R_WaitIO optimised
– R_WaitPort optimised

exec.library v45.22
– v45.21 to v45.22
– R_AllocSignal optimised
– R_AllocTrap optimised
– R_AttemptSemaphore optimised
– R_AttemptSemaphoreShared optimised
– R_CreateIORequest optimised
– R_DeleteIORequest optimised
– R_DeleteMsgPort optimised
– R_ExitInt optimised
– R_FindResident optimised
– R_Forbid in the jmptable
– R_FreeSignal optimised
– R_FreeTrap optimised
– R_InitSemaphore optimised
– R_ObtainSemaphore optimised
– R_ObtainSemaphoreList optimised
– R_ObtainSemaphoreShared optimised
– R_Permit optimised
– R_ReleaseSemaphore optimised
– R_ReleaseSemaphoreList optimised
– R_SuperState optimised if 000 detected
– R_SuperState_010 optimised if 010+ detected

 

exec.library 45.21.10
– only added very few A3000 detection at the early beginning


exec.library v45.21
– ‚3.9 ROM’ to ‚3.9.1 Rom’
– v45.20 to v45.21
– unified exec.library instead of six in the Boing Bag 2
– 1 Mo Rom table ($E0-$E8/$F8-$00) loaded if $1109 detected at $E0
– Special Rom table ($A8-$B8/$E0-$E8/$F0-$F8/$F8-$00) loaded if CD32 detected
– CACR loaded if A4000 detected
– CACR/TC/TT0/TT1 loaded if A3000, A3000UX or A3000T detected
– VBR code loaded at $0008.w if A3000, A3000UX or A3000T detected
– PCMCIA init loaded if A600 or A1200 detected
– fix extra low-memory pages for running Fusion if 040+ detected
– fix R_Alert
– autovec unified and 9 times faster (68 bytes now instead of 612 bytes)
– R_AddDevice optimised
– R_AddLibrary optimised
– R_AddMemHandler optimised
– R_AddPort optimised
– R_AddResource optimised
– R_AddSemaphore optimised
– R_AddTask optimised
– R_Allocate optimised
– R_AllocMem return d0 in a0 and a1
– R_AllocVec optimised and return d0 in a0 and a1
– R_Enqueue optimised
– R_FindPort optimised
– R_FindName optimised
– R_FindSemaphore optimised
– R_FindTask optimised
– R_OpenResource optimised
– R_RemMemHandler optimised
– R_Remove use sOEP now on 68060
– R_RemPort optimised
– R_RemResource optimised
– R_RemSemaphore optimised
– R_Schedule optimised
– R_Supervisor_010 optimised
– R_Wait optimised

 

 

Komentowanie jest wyłączone